Bằng chứng: Một tấc đất, một tấc vàng

Bằng chứng: Một tấc đất, một tấc vàng

Hướng dẫn

Một tấc đất quý như một tấc vàng

  • Khai mạc:

Trong sản xuất nông nghiệp, không gì quý hơn một tấc đất. Vì tất cả động thực vật đều phụ thuộc vào đất. Vì vậy tục ngữ có câu “Một tấc đất, một tấc vàng” để khẳng định giá trị của nó.

  • Nội dung thư:

Một tấc đất cũng quý như một tấc vàng. Câu tục ngữ nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị của đất đối với đời sống con người. Tất cả chúng sinh đều được nâng đỡ bởi mặt đất. Trong sản xuất, đất đai có vai trò quyết định đến năng suất cây trồng và hậu quả của sản xuất. Nếu đất đai thuận lợi cho cây trồng phát triển, cho năng suất cao. Làm cho cuộc sống no đủ nếu đất xấu, khô cằn, cây trồng khó phát triển, năng suất thấp, cuộc sống đói khổ.

Không có đất canh tác, con người không có nơi sản xuất, không thể tạo ra của cải vật chất để nuôi sống con người. Với vai trò này, có thể nói đất quý hơn vàng bạc. Mảnh đất còn là nơi con người Việt Nam gắn bó như ruột thịt. Trái đất chứa đựng trong mình biết bao cuộc đời, biết bao tình cảm mà con người đã gửi gắm vào đó.

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người không biết quý trọng đất đai, không những lười lao động sản xuất, nhường đất mà còn phá hoại đất đai sau khi bị thiệt hại phải mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi được. Những người như vậy đáng bị lên án và chỉ trích. Phải tôn trọng đất đai, cần cù lao động sản xuất, phát huy vai trò của đất đai trước sự tàn phá của thiên nhiên và con người.

  • Kêt thuc:

Xem thêm: Đề số 16: Em nghĩ gì về vấn đề an toàn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay – Văn mẫu lớp 7

Trái đất là cội nguồn của mọi sự sống, là nơi vạn vật trở về cuối đời. Đất quý như vàng là lời khuyên sâu sắc dành cho tất cả mọi người. Một tấc đất là một tấc vàng. Không có đất thì không có sự sống, mọi giá trị khác đều mất đi ý nghĩa. Vì vậy, hãy bảo vệ và giữ gìn màu xanh của trái đất như bạn đang bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nguồn: Bailamvan.edu.vn