Bình luận xã hội Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Chủ đề: Bình luận xã hội gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Từ xưa đến nay, trong cuộc đời lao động và đấu tranh của mình, nhân dân ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là những kinh nghiệm sản xuất, chiến đấu và ứng xử xã hội. Đó là cách hiểu về mối quan hệ giữa môi trường xã hội và sự hình thành nhân cách của mỗi người. Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” đã nói lên kinh nghiệm này.

Để nêu một bài học, một kinh nghiệm sống, ông cha ta thường mượn hình ảnh sự vật liên quan đến con người để nói lên ý tưởng của mình. Mực đen tượng trưng cho cái ác, ngọn đèn là vật phát ra ánh sáng, chiếu rọi mọi vật xung quanh, tượng trưng cho điều thiện. và rực rỡ Từ hai hình ảnh tương phản “mực và đèn”, câu tục ngữ đã đưa ra Kết luận: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Đó là quy luật của sự vật.

Tin tức 1379651271 - Xã luận gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Căn cứ vào thực tế đời sống của nhân dân ta thấy câu tục ngữ hoàn toàn đúng khi xét mối quan hệ giữa môi trường xã hội và sự hình thành nhân cách của mỗi người, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt có thể gần mức nhưng không đen, cận. đến ngọn đèn nhưng không tỏa sáng Vì con người có khả năng chiến thắng hoàn cảnh, chế ngự hoàn cảnh xung quanh.

Trên thực tế, hai khía cạnh năng lực này không loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa môi trường xã hội và sự hình thành nhân cách.

Trong kho tàng văn học dân gian, dân gian ta có câu:

Củ tròn, ống dài.

Và:

Thói quen thì đen gần mực

Các anh các chị phải chọn người.

Những câu ca dao, tục ngữ này đã khẳng định ảnh hưởng quyết định của môi trường xã hội đến sự hình thành nhân cách, ngoài đời nhà trường làm tốt công tác giáo dục là do nhà trường chú trọng đến ánh sáng, ngữ cảnh dạy học và xây dựng một môi trường xã hội tốt đẹp. gia đình cũng vậy, cha mẹ là tấm gương sáng, anh chị em hòa thuận thì gia đình mới có con ngoan.

Xem thêm: Bình luận xã hội về sự bền bỉ

Ngoài ra ở lớp học, lớp quan tâm xây dựng tập thể tốt, quan hệ thầy trò, bạn bè, đoàn kết nên lớp này có nhiều học sinh ngoan, có đạo đức tốt. bạn tốt siêng năng học tập tốt thì chúng ta sẽ học được những đức tính tốt này và trở thành người tốt. Ngược lại, trong một gia đình, nếu cha mẹ không quan tâm đến con cái, anh em không nhường nhịn nhau thì con cái trong gia đình cũng dễ lười biếng, ham chơi, đua đòi. Trong môi trường xã hội phức tạp càng dễ nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, rất khó để tạo ra một môi trường hoàn toàn lành mạnh và tốt đẹp. Trong xã hội xưa cũng như xã hội ta ngày nay, những yếu tố lành mạnh và không lành mạnh, tốt và xấu thường đan xen lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Đôi khi, có những nơi, cái không lành mạnh, cái kém tốt được ưu tiên hơn cái đẹp và cái lành. Khi đó môi trường xã hội không có lợi cho việc hình thành nhân cách.

Nhưng chính trong môi trường không thuận lợi ấy vẫn xuất hiện những con người có phẩm chất cao đẹp, tình cảm đạo đức tốt đẹp và những việc làm cao cả. Chính trong môi trường không thuận lợi này, những bông sen vẫn nở, tỏa hương thơm mùi bùn đen. Đây là những con người biết vượt qua mọi cám dỗ khiêm tốn, làm những việc có ích cho đất nước, cho bản thân.

Ngày nay, có rất nhiều hiện tượng tiêu cực ở nước ta, mặc dù hệ thống của chúng ta về cơ bản là tốt. Vì vậy, bất cứ lúc nào vẫn có trường hợp mực không đen, gần đèn vẫn tối.

Sống trong môi trường tốt nhưng vẫn phải tiếp xúc với những hiện tượng không lành mạnh, những hiện tượng xã hội tiêu cực.

Câu tục ngữ là một lời khuyên sâu sắc, đã mang lại cho chúng ta bài học bổ ích, có cái nhìn đúng đắn về mối quan hệ giữa môi trường xã hội và sự hình thành nhân cách của chúng ta. Câu tục ngữ. đối mặt với những tác động tiêu cực của môi trường xung quanh để luôn “gần mực vẫn chưa đen” và chúng ta cần có quyết tâm trở thành ngọn đèn sáng mãi.

Nguồn Edufly

Xem thêm: Em hãy phân tích đoạn thơ sau của Hồ Chí Minh: Cảnh khuya “Tiếng suối trong như tiếng hát xa / Vầng trăng trăng khuyết bóng hoa / Cảnh khuya như vẽ người không ngủ / Đã không ngủ vì lo cho đất nước “