Chế độ EV là gì? Chức năng trường của bù phơi sáng EV khi chụp ảnh là gì

Bù phơi sáng EV (viết tắt là Giá trị phơi sáng) thường được sử dụng cho các chế độ bán tự động như AV, TV, P của máy ảnh và một số máy ảnh có thể được sử dụng ở chế độ M (chế độ thủ công khi cài đặt ISO tự động). Đây là chế độ bù sáng giúp bạn kiểm soát tốc độ màn trập và độ sáng của ảnh khi chụp ở các chế độ bán tự động như Av, Tv, P. mối quan hệ giữa EV và ISO cũng như mối quan hệ giữa EV và tốc độ màn trập. Cách sử dụng, chức năng và cách ứng dụng, mời các bạn tham khảo video!