Chuẩn bị cho Bài 7: Sửa đổi văn bản diễn cảm

Chuẩn bị cho Bài 7: Sửa đổi văn bản diễn cảm

Hướng dẫn

Chuẩn bị bài: ôn tập văn biểu cảm.

Soạn văn lớp 7 học kì 1 dưới đây: Ôn tập văn biểu cảm được VnDoc sưu tầm và trình bày cho các em học sinh tham khảo nhằm hiểu rõ hơn về văn biểu cảm và sự khác nhau giữa văn biểu cảm và văn biểu cảm. văn tự sự và miêu tả để chuẩn bị thật tốt cho bài giảng trong học kì mới sắp tới của mình.

Chuẩn bị cho bài 7: Chơi với từ

Chuẩn bị cho Bài 7: Các Định mức Sử dụng Từ

Soạn bài 7: Quà của lúa non: Cốm

KIỂM TRA VĂN BẢN LUYỆN TẬP.

1. Văn biểu cảm khác với văn miêu tả như thế nào?

2. Sự khác nhau giữa văn biểu cảm và văn tự sự?

Gợi ý: Văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm, trước hết khác nhau ở điểm cần sáng tạo. Xuất phát từ nhu cầu biểu đạt khác nhau, sẽ có những bài văn thuộc các kiểu: từ nhu cầu kể lại ta có văn tự sự; về sự cần thiết của việc tái tạo những người, sự vật và cảnh mà chúng ta có từ văn miêu tả; Từ nhu cầu bày tỏ tình cảm của mình, chúng ta có bài văn biểu cảm.

3. Truyện và miêu tả có vai trò gì trong bài văn biểu cảm?

Gợi ý: Trong thực tế, đôi khi khó phân biệt giữa biểu cảm, tự sự và miêu tả. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, xuất phát từ những nhu cầu khác nhau sẽ cho ra đời những mặt hàng có nhiều loại khác nhau. Có sự khác biệt giữa cách nói, lời tường thuật và miêu tả, do đó chúng có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đạt được hiệu quả giao tiếp lớn nhất. Trong văn biểu cảm có văn tự sự và miêu tả. Cách diễn đạt phải dựa trên sự vật, sự việc cụ thể, chính miêu tả và câu chuyện mới giúp thể hiện được điều đó. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm có vai trò là những thao tác cần thiết chứ không phải mục đích. Mục đích của văn biểu cảm là bộc lộ và cảm nhận được những trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết (nói) trước những đối tượng nhất định, trong những sự việc nhất định.

Xem thêm: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Thất bại là mẹ của thành công”

4. Nêu một chủ đề biểu cảm đã cho, các bước lập văn bản cần thực hiện?

Gợi ý: Các bước làm một bài văn biểu cảm đã được nêu ở bài 6 (Bài văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm). Khi viết một bài văn biểu cảm theo một chủ đề cho sẵn cần chú ý các bước sau:

  • Tìm hiểu đề, xác định đối tượng biểu đạt và xu hướng tình cảm sẽ thể hiện đối với đối tượng đó;
  • Lên ý tưởng và lập kế hoạch theo bố cục 3 phần;
  • Viết một bài luận đầy đủ;
  • Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết.

5. Bài văn biểu cảm thường sử dụng những biện pháp tu từ nào? Tại sao nói ngôn ngữ văn học biểu cảm gần với ngôn ngữ thơ?

Gợi ý: Các biện pháp tu từ thường gặp trong văn biểu cảm là: điệp ngữ, ẩn dụ, nhân hoá, ám chỉ. Nói ngôn ngữ văn biểu cảm gần với thơ là nói đến đặc điểm nổi bật nhất của loại văn này. Bản chất của thơ (trữ tình, đối lập với truyện thơ) là bộc lộ trực tiếp thế giới tình cảm của con người. Văn biểu cảm dù trực tiếp hay gián tiếp cũng là bộc lộ tình cảm nên rất gần với thơ.

Nguồn: Bailamvan.edu.vn