Khái quát bài phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Khái quát bài phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Khai mạc:

Trình bày về tác giả, tác phẩm, quá trình sáng tác:

 • Tác giả: Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng cách mạng, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật vĩ đại. Ông đã để lại nhiều tác phẩm văn học, trong đó hay nhất vẫn là bài chính luận giàu chất suy tưởng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn, thuyết phục.

 • Tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập là áng văn đầy tâm huyết của Hồ Chí Minh, hội tụ vẻ đẹp của tư tưởng, tình cảm, đồng thời cũng là khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

 • Hoàn cảnh sáng tác: Ngày 26/8/1945, từ chiến khu Việt Bắc, Hà Nội, số 48 Hàng Ngang, Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập.

Nội dung thư:

 1. Giá trị nội dung

một. Nêu các nguyên tắc chung về tự do, bình đẳng và tình huynh đệ của các quốc gia trên thế giới

 • Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp làm tiền đề cho luận điểm sau đây.

 • Trích dẫn Ý nghĩa:

+ Khẳng định quyền tự do, độc lập thuộc về tất cả các dân tộc, không của riêng quốc gia nào, là đúng đắn và đúng đắn.

Xem thêm: Nếu em là Minh Long, em sẽ viết một đoạn văn ngắn về mình như thế nào?

+ Dùng biện pháp “lấy gậy tự đập vào lưng” để bác bỏ sự dối trá của thực dân Pháp.

+ Kín đáo về lòng tự tôn dân tộc bằng cách đặt nền độc lập ba nước của Hoa Kỳ và Pháp ngang hàng với nền độc lập của Việt Nam.

+ Xuất phát từ quyền bình đẳng, tự do của các dân tộc, Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển theo hướng bình đẳng, tự do của dân tộc, là người đóng góp to lớn vào lịch sử tư tưởng nhân loại và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

b. Cung cấp bằng chứng tố cáo tội ác của Pháp và làm rõ tình hình trong nước

Bác đã làm chứng để phản bác lại từng luận điệu sai trái của họ:

  • Pháp tuyên bố ‘văn minh’ Việt Nam: Kể lại những tội ác mà Pháp đã phải trả cho người dân Việt Nam

  • Pháp tuyên bố “bảo vệ” Đông Dương: Ông nói rõ rằng Pháp đã hai lần dâng Đông Dương cho Nhật.

  • Người Pháp cho rằng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là thuộc địa của họ, Bác Hồ cho rằng chúng ta giành được độc lập từ tay Nhật chứ không phải Pháp.

  • Pháp tin rằng nó thuộc về Đồng minh và Bác Hồ khẳng định rằng Pháp đã phản bội Đồng minh.

  • Với những minh chứng về mọi mặt: chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục… Hồ Chí Minh đã vạch trần tội ác, sự dối trá, giễu cợt và bản chất thực dân của Pháp.

  • Khẳng định dân tộc ta là một dân tộc dũng cảm đã đứng về phía Đồng minh chống chủ nghĩa phát xít. Đồng thời, đây cũng là một quốc gia nhân đạo, khi đối xử tử tế với kẻ thua cuộc thì quốc gia đó xứng đáng là một quốc gia công bằng và nhân đạo.

Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Và Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ – Tô Hoài

so với Một tuyên bố cho thế giới về hòa bình

 • Việt Nam anh dũng chiến đấu với chủ nghĩa phát xít, thực dân và phong kiến, dân tộc ta đã nhân đạo đối xử với quân Pháp bại trận, đó đều là những sự thật mà lịch sử đã ghi lại => Dân tộc kiên cường, dũng cảm như vậy chắc chắn sẽ đủ sức làm chủ đất nước tự do.

 • Tuyên bố khẳng định chủ quyền thuộc về nhân dân Việt Nam, nêu rõ họ hoàn toàn tách biệt với quan hệ thuộc địa với Pháp.

 • Kêu gọi toàn dân đoàn kết chống lại âm mưu của bọn thực dân, kêu gọi thế giới công nhận quyền tự chủ, độc lập của chúng ta.

 • Giữ vững tinh thần quyết tâm bảo vệ hòa bình, độc lập của mọi người dân Việt Nam.

 1. Giá trị nghệ thuật

 • Tiêu biểu cho một luận văn chính luận chặt chẽ, ngắn gọn và súc tích.

 • Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, cấu trúc nhất quán

 • Sử dụng ngôn ngữ vừa trang trọng vừa gần gũi gợi cảm, tác động đến tâm tư, tình cảm của người nghe.

Kêt thuc:

Khẳng định lại giá trị của Tuyên ngôn độc lập và khẳng định vị trí của nó trong lịch sử văn học nước nhà

Tuyên ngôn Độc lập vừa có giá trị thực tiễn, vừa có giá trị pháp lý, đồng thời mang giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là bản hùng ca cổ đại thời cận đại.

Xem thêm: Suy nghĩ của anh / chị về ca từ của một bài hát: Đừng hỏi đất nước đã làm được gì cho chúng ta, mà hãy tự hỏi mình hôm nay chúng ta đã làm được gì cho đất nước.