Nghị luận xã hội về các vấn đề cá nhân và tập thể

Nghị luận xã hội về các vấn đề cá nhân và tập thể

Hướng dẫn

Nghị luận xã hội về các vấn đề cá nhân và tập thể

Phân công

Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu:

“Cây không nên non

Ba cây nhóm lại với nhau trên một ngọn núi cao.

dạy các em sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Lời dạy này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó là bài học về cách sống giữa con người với con người, giữa cá nhân với tập thể.

Cá nhân là một cá thể cụ thể trong một môi trường xã hội nhất định. Tập thể là tập hợp một số cá nhân liên kết với nhau, cùng tham gia vào một hoạt động nhất định trong xã hội. Một tổ, nhóm, lớp, … là những tấm gương tiêu biểu của một tập thể trong môi trường học tập.

Các cá nhân và nhóm duy trì mối quan hệ tương hỗ và bổ sung cho nhau. Mỗi cá nhân tốt sẽ tạo ra một tập thể tốt. Một tập thể tốt là khi các cá nhân trong tập thể hoàn thiện, bình đẳng và có cùng lợi ích vì mục đích giống nhau. Hơn nữa, trên thực tế không có cá nhân nào tồn tại và phát triển hoàn toàn độc lập, mỗi cá nhân đều có nhu cầu và cần có tập thể, tập thể tạo điều kiện để cá nhân giao lưu và phát triển. Cá nhân là tiền đề để tạo nên sức mạnh của một tập thể và ngược lại.

Xem thêm: Nghị luận xã hội về tính khiêm tốn – Ngữ văn lớp 9

Trong mọi trường hợp, vai trò của các cá nhân và nhóm là như nhau. Ví dụ, trong một trường học, một lớp học được coi là xuất sắc khi học sinh trong lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và công việc. Không phải ai trong lớp cũng có tài năng như nhau. Việc học sinh giỏi ngồi kèm học sinh yếu, học sinh khỏe mạnh dọn dẹp vệ sinh giúp đỡ học sinh yếu, v.v. sẽ giúp tập thể lớp xích lại gần nhau hơn, cùng chung sức để phát triển hơn nữa.

“Con sâu làm rầu nồi canh” – bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến tập thể. Một người bạn gian lận, gian lận trong kỳ thi, sử dụng từ ngữ thô tục, v.v. sẽ khuyến khích nhiều học sinh trong lớp học theo. Đồng thời, việc tập thể không tạo điều kiện để các cá nhân phát triển bình đẳng, thậm chí lấy đi những ưu điểm của cá nhân cũng là mặt tiêu cực cần bị phê phán và cũng cần loại bỏ.

“Chọn bạn mà chơi, chọn nơi ở”, để phát triển tốt bản thân mỗi chúng ta phải biết chủ động tìm những nhóm lành mạnh để tham gia. Đồng thời, nếu trong nhóm có những cá nhân tiêu cực, bạn cần rèn luyện cho mình ý chí và trạng thái vững vàng để không bị nhiễm bệnh.

Xem thêm: Cảm nhận về nhân vật Lão Hạc

Nguồn: Bailamvan.edu.vn