Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Đề: Phân tích bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ và phần lớn là những bài chính luận, những tác phẩm phục vụ chủ yếu cho sự nghiệp chính trị của Người. Trong số những tác phẩm của Bác, có những kiệt tác sánh ngang với sử thi dân tộc, Tuyên ngôn độc lập là tác phẩm tiêu biểu nhất. Tác phẩm có giọng văn hùng hồn, đau thương, lập luận sắc bén, mạch lạc, có sức thuyết phục người đọc, người nghe – Tuyên ngôn độc lập là kết quả của số lượng máu đổ, số mạng hy sinh của các anh hùng Việt Nam trong các nhà tù, trại tập trung. trên đảo xa, trên máy chém, trên chiến trường. Bản “Tuyên ngôn độc lập” là kết quả của bao hy vọng, nỗ lực và tin tưởng của hơn hai mươi triệu người dân Việt Nam (Trần Dân Tiên).

Tuyên ngôn độc lập - Phân tích bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn Độc lập mở đầu bằng dấu chấm. Ông đã đặt ra những nền tảng pháp lý, “những chân lý không ai có thể chối cãi”. Đây là những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ đã trích từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mĩ. Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776: “Tất cả đàn ông đều sinh ra … để mưu cầu hạnh phúc”. Để nhấn mạnh tính phổ biến của luật, nó cũng nêu những lời trong Tuyên ngôn Pháp về Quyền của Con người và Công dân năm 1791: “Con người sinh ra… có quyền). Lập luận như vậy vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Khéo léo vì nó thể hiện sự tôn trọng sự thật chung, ngay cả khi gây ra bởi các nước thù địch. Cách làm chứng này cũng hàm ý chỉ trích. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ – những kẻ xâm lược đã chà đạp lên chân lý, chà đạp lên lương tri, lý tưởng của tổ tiên. Đó là cách kẻ thù sử dụng lý lẽ của mình để chống lại kẻ thù, bằng cách lấy gậy đánh vào lưng mình. Hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ đều nhấn mạnh đến quyền con người, Bác Hồ bổ sung thêm quyền dân tộc. Lời nói của Người đã mở ra phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đồng thời, đặt bản Tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn đã dẫn ở trên.

Bác lập luận như vậy để lên án thực dân Pháp. Những lời bất hủ trong hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đã trở thành cơ sở pháp lý của Bác để lên án thực dân Pháp. “Nhưng đã hơn 80 năm… nhân đạo và chính trực” Sau khi khái quát những tệ nạn của thực dân Pháp, bản tuyên ngôn nêu những ví dụ cụ thể để vạch trần tính “bảo vệ” của hiện thực. Người Pháp lên mặt toàn thể nhân loại: “Về chính trị, họ tuyệt đối không cho… dân chủ”. Câu chuyện của tác giả hùng hồn và có điểm nhấn. Lý luận tương tự như: “Họ thực hiện …”, “Họ thực hiện …”. “Chúng đã trực tiếp giết chết…” thể hiện tội ác tích tụ của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Việc tác giả sử dụng những hình ảnh đã làm nổi bật sự tàn bạo của thực dân Pháp: “Chúng thẳng tay tàn sát những người yêu nước… chúng đã tắm cái… tắm trong máu”.

Về kinh tế, Bác Hồ cũng đã từng tố cáo thực dân Pháp từ chung đến riêng “Chúng bóc lột đồng bào ta đến… phế”. Bác Hồ quan tâm đến những người thuộc loại: “nông dân và thương gia ngày càng nghèo”, “chúng không để cho giai cấp tư sản ta ngóc đầu lên được”. Một trong những luận điểm như vậy là Bác muốn giành được sự ủng hộ của khối đại đoàn kết trong công cuộc bảo vệ nền độc lập. Cả đoạn văn tác giả chỉ dùng một chủ ngữ “chúng” để chỉ thực dân Pháp, nhưng vị ngữ luôn thay đổi: “hành quyết”, “dựng lên”, “giết trực tiếp”, “tắm rửa” … chỉ có một. kẻ thù là thực dân Pháp, nhưng tội ác của chúng trên đất nước ta rất nhiều. Cách gây án mạnh mẽ với những ví dụ cụ thể khiến kẻ địch hết đường trốn tránh tội ác.

Xem thêm: Tóm tắt truyện Thuốc của Lỗ Tấn, nhà văn Trung Quốc thế kỷ 20

Tội ác lớn nhất mà thực dân Pháp gây ra là nạn đói khủng khiếp năm 1945: “Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm thế đánh đồng minh, thực dân Pháp cúi đầu mở cửa thành nước ta đón Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật, từ đó dân ta ngày càng khốn khó, nghèo khổ, kết quả là từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói.

Tác giả cũng không bỏ qua những tội ác khác mà thực dân Pháp đã gây ra như tội “bán cho Nhật 5 năm”, tội trực tiếp đàn áp Việt Minh, tội “giết một số lớn tù chính trị ở Yên Bái và Cao bằng.”

Người đã tố cáo thực dân Pháp một cách hùng hồn và mạnh mẽ nhằm vạch trần bản chất tàn bạo, dã man của thực dân Pháp, vạch mặt “khai hóa” và “che chở” của chúng trước các dân tộc trên thế giới, khơi dậy lòng căm thù giặc của nhân dân ta đối với thực dân Pháp. .

Tác giả ca ngợi sức mạnh của dân tộc trong cuộc chiến đấu chống thực dân phong kiến ​​và giành độc lập “Pháp chạy, Nhật đầu hàng … một nền dân chủ cộng hoà”. Đoạn văn này đầy nhiệt huyết. Chỉ với 9 chữ “Pháp chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, Bác đã tái hiện một thời kỳ lịch sử đầy biến động và vô cùng oanh liệt của dân tộc ta. Ca ngợi truyền thống bất khuất của dân tộc, tác giả nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí chiến đấu để nhân dân ta quyết tâm chống lại âm mưu của thực dân Pháp.

Tiếp theo, ông nêu nguyên nhân chính đáng của việc thành lập nước Việt Nam mới. Việt Minh là tổ chức cách mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Việt Minh đứng về phía Đồng minh, chiến đấu chống thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành chính quyền từ tay Nhật. Hai lần Người nhấn mạnh nền độc lập của đất nước bằng những khẩu hiệu hùng hồn: “Sự thật là…”.

Trên cơ sở đó, Người tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với thực dân Pháp và xóa bỏ chúng ở Việt Nam.

Cuối cùng, nhân danh cả một dân tộc vừa giành được độc lập. Người đã tuyên thệ “quyết tâm đem hết trí lực, tính mạng, tài sản để bảo vệ nền độc lập tự do này” – Tuyên ngôn độc lập là kiệt tác của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài năng, Người đã thể hiện lòng dũng cảm của một dân tộc vùng lên chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Với tuyên ngôn độc lập, lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện trên trường quốc tế với tư cách là một nước tự do, độc lập, các dân tộc trên thế giới cũng thấy rõ quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. .

Tuyên ngôn Độc lập trên hết là một văn kiện lịch sử. Nó là văn bản quan trọng nhất của nước ta. Để có được bản Tuyên ngôn Độc lập, biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh suốt 80 năm chống Pháp. Tuyên ngôn độc lập là một mốc son lịch sử, chấm dứt thời kỳ mất nước của cha ông, thời kỳ dân tộc ta sống kiếp trâu ngựa, nô lệ của dân tộc, nó mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do.

Với hệ thống lí lẽ chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, lối viết hùng hồn, sâu sắc, Tuyên ngôn độc lập xứng đáng được sánh ngang với những bản tuyên ngôn thế giới và sử thi của các dân tộc khác như Hịch. Đại tướng của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyên Trãi.

Nguồn Edufly

Xem thêm: Giáo dục thay đổi vận mệnh của từng cá nhân, thậm chí vận mệnh của cả một quốc gia