Quan niệm về con người trong tập thơ Nhật ký trong tù

Quan niệm về con người trong tập thơ Nhật ký trong tù

Hướng dẫn

Tập thơ Nhật ký trong tù nói riêng và thơ Bác Hồ nói chung bộc lộ tính cách con người thời đại, lần đầu bộc lộ tấm lòng, tấm lòng nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc của mình đối với cuộc đời. Thơ Bác luôn tỏa sáng ngọn lửa ấm tình thương Bác yêu thiên nhiên, yêu từng bụi hoa, yêu từng mảnh đất, bờ tre quê hương. Anh ấy yêu những người đang đau khổ trên khắp đất nước của anh ấy và yêu những người mà anh ấy không biết là ai đang đau khổ.

Tình yêu thương con người trong thơ Hồ Chí Minh không phải là tình cảm sầu muộn chung chung. Tonton yêu những khuôn mặt, những mảnh đời chính xác, những nỗi đau thực sự, anh yêu chúng bằng tình cảm của một người cùng cảnh ngộ, một người thấu hiểu và sẻ chia chứ không phải kiểu thương hại đáng ra phải ban phát. .

Hồ Chí Minh đặt tình người trong tình cảm của các giai cấp, tầng lớp nhân dân nghèo khổ và phù hợp với đạo đức cách mạng, quần chúng. Anh đồng cảm với họ sâu sắc, khám phá ra những điều tốt đẹp trong họ, truyền cho họ hơi ấm và sức sống và hướng dẫn họ tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống.

Xem thêm: Suy nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trích trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Du.