Soạn bài Đấu tranh cho hoà bình

Soạn bài Đấu tranh cho hoà bình

Hướng dẫn

A. VẬN HÀNH CƠ BẢN

5. Thảo luận những câu hỏi sau:

1) Vì sao Bác lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính phủ Mĩ?

2) Chú Morrison đã nói gì với các bạn khi từ biệt các bạn?

Để đề xuất:

1) Chú Morrison lên án chiến tranh phi nghĩa; tàn nhẫn trong khi đốt cháy bệnh viện, trường học; Giết người vô tội, giết trẻ em là vô nhân đạo; phá hủy một đất nước xinh đẹp.

2) Khi chào tạm biệt, chú Morrison nói với con trai mình hãy ôm mẹ khi bà đến và nói với bà rằng chú sẽ ra đi với tâm lý vô cùng yên tâm.

6. Nói trước lớp:

Bạn nghĩ gì về hành động của chú Morrison?

Để đề xuất:

Hành động của chú Morrison thật cao cả và đáng khâm phục. Anh đã dám hy sinh bản thân vì chính nghĩa.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

1. Gọi lại số lượng sách báo mà bạn đang sở hữu và thống kê theo các mục sau:

a) Sách học các môn ở trường

b) Sách truyện thiếu nhi

c) Sách khác.

Để đề xuất:

a) Sách học: 15 quyển.

b) Sách truyện thiếu nhi: 9 cuốn.

vs)Sách khác: 7 cuốn.

2. Thực hiện những điều sau và ghi vào vở của bạn:

-Từng em gọi lại và báo cáo với tổ trưởng việc nghỉ học từ tuần 1 đến tuần 4.

-Nhóm trưởng ghi số lần vắng mặt của các thành viên trong nhóm vào bảng dưới đây (Thủ công / 85).

Đề nghị

Danh sách số ngày nghỉ học của nhóm 2.

Con số

Họ và tên

Số lần nghỉ học

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

đầu tiên

Nguyễn văn nam

đầu tiên

2

Hồ Thanh Phát

2

3

Loan Vo Hong

đầu tiên

4

Trương Thị Hà

đầu tiên

toàn bộ

đầu tiên

3

đầu tiên

Xem thêm: Bạn nghĩ gì về câu nói của nhà văn Pháp Misen Eken de Montene (1533 – 1592): “Nghèo về vật chất thì dễ chữa, nghèo về tinh thần rất khó chữa”