Tố Hữu đã nâng thơ chính luận lên tầm thơ rất trữ tình.

Tố Hữu đã nâng thơ chính luận lên tầm thơ rất trữ tình.

Hướng dẫn

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Mọi sự kiện, vấn đề lớn của đời sống cách mạng, lý tưởng chính trị, tình cảm chính trị qua trái tim nhạy cảm của nhà thơ đều có thể trở thành đề tài và cảm hứng nghệ thuật hiện thực. Tố Hữu là nhà thơ có lí lẽ sống, tình cảm lớn, niềm vui lớn đối với cách mạng và nhân dân cách mạng. Đặc biệt ở những bước ngoặt của cuộc đời cách mạng của dân tộc, tâm hồn Tố Hữu thường rung cảm, dạt dào cảm hứng, kết tinh trong những vần thơ độc đáo, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Xuân Diệu đã nói “Tố Hữu đã đưa thơ chính luận lên tầm thơ rất trữ tình”. Thơ Tố Hữu kế thừa dòng thơ cách mạng đầu thế kỷ 20 của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, thơ của các chiến sĩ cộng sản lớp trước nửa đầu thập kỷ ba mươi … nhưng đã được đổi mới trên Cơ sở của những thành tựu trong công cuộc hiện đại hóa thơ ca đương đại, tạo cho văn học cách mạng một sức sống sôi động, trẻ trung, mới mẻ và tràn đầy cảm hứng lãng mạn, mở ra một dòng chảy lớn và chiếm vị trí chủ đạo – trữ tình chính trị – trong suốt mấy chục năm thơ Việt Nam hiện đại.

(Ngữ văn 12 Nâng cao, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, trang 98 – 99)

1. Vấn đề cơ bản được thảo luận trong đoạn văn trên là gì?

2. Dựa vào những gì đã trình bày trong đoạn văn, hãy cho biết chủ đề và cảm hứng nghệ thuật của thơ Tố Hữu.

3. Nêu tính chính xác của nhận định sau: “Đặc biệt ở những bước ngoặt của cuộc đời cách mạng của dân tộc, hồn thơ Tố Hữu thường rung cảm, dạt dào cảm hứng, được kết tinh trong những khoảnh khắc thơ đặc sắc…”, em đặt tên là Tố Hữu những bài thơ nào?

Xem thêm: Quần áo nói lên tính cách của bạn

4. Đoạn văn tuy tập trung vào thơ Tố Hữu nhưng nó vẫn bộc lộ một nét quan trọng của thơ Việt Nam mấy chục năm gần đây. Tính năng này là gì?

5. Theo tác giả đoạn văn, thơ Tố Hữu đã có vai trò như thế nào đối với nền thơ ca hiện đại của dân tộc?

Để đáp ứng

1. Vấn đề cơ bản được nghị luận trong đoạn văn: bài trừ chính trị – một nét lớn trong phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu.

2. Đặc điểm riêng về đề tài và cảm hứng nghệ thuật của thơ Tố Hữu: đề tài rất rộng nhưng trọng tâm, bao quát mọi vấn đề, sự kiện lớn của đời sống cách mạng, lý tưởng chính trị, tình cảm chính trị; Cảm hứng nghệ thuật được khơi dậy bởi sự rung động chân thành trước từng bước đi và thành công của cách mạng.

3. Có thể nêu tên các bài thơ của Tố Hữu để minh chứng cho tính chính xác của nhận định: Việt Bắc, Bài ca mùa xuân 1961, Theo bước chân Bác Hồ, Bác ơi!… (Chú ý: có thể chỉ nêu tên các bài thơ của Tố Hữu đã học và đã học trong chương trình ngữ văn lớp 12.)

4. Đặc điểm nổi bật của thơ ca Việt Nam mấy chục năm gần đây được nói một cách gián tiếp qua đoạn văn: trữ tình chính trị là khuynh hướng chủ đạo, giữ vai trò chủ đạo.

5. Thơ Tố Hữu đã mở ra và khẳng định thành công của chất trữ tình chính trị trong thơ ca Việt Nam hiện đại, nâng chất thơ chính luận lên một chất lượng nghệ thuật rất cao, kế thừa và đổi mới những thành tựu đã có của thơ ca cách mạng thế kỷ và thơ của những chiến sĩ Cộng sản lớp trước.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm: Suy nghĩ của tuổi hai mươi – Văn 12