Tôi muốn phân quyền các cộng tác viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

Bizfly CRM thuộc hệ sinh thái Bizfly Martech & Salestech, là giải pháp giúp các doanh nghiệp, cá nhân quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng, dữ liệu hoạt động của nhân viên trên một hệ thống thống nhất, giúp theo dõi, lọc, dễ dàng vẽ ra chân dung khách hàng từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa hợp lý, kích thích năng lực mua hàng và tăng doanh số bán hàng.

  • Hướng dẫn dễ dàng nhập danh sách khách hàng vào CRM
  • Tôi muốn theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị dược phẩm sử dụng CRM

Sự phân quyền chuyên biệt này sẽ giúp từng nhân viên tập trung vào công việc đang đảm nhận, người quản lý dễ dàng theo dõi, giám sát, đảm bảo đúng người – đúng việc. Đây là tính năng cơ bản, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp và mọi lĩnh vực như bất động sản, bảo hiểm, dược, bán lẻ, FMCG, … CRM không chỉ là công cụ quản lý khách hàng mà còn là công cụ quản lý nhân viên và lao động hiệu quả cho các doanh nghiệp. .

Để phân quyền cộng tác viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp sử dụng, bạn có thể tham khảo quy trình triển khai như sau:

Bước 1: Cấp quyền cho cộng tác viên trên CRM theo dự án

Sau khi tạo tài khoản trên my.bizfly.vn và kích hoạt dự án và click vào dự án bạn cần:

ĐĂNG KÝ BIZFLY CRM

Phân quyền nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

Cấp quản lý sẽ phân công thêm nhân viên cho dự án trong Quản lý người dùng> Chọn Thêm người. Trong phần này, tài khoản sẽ được thêm vào với tư cách quản trị viên dự án hoặc thành viên dự án.

Phân quyền nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

Bước 2: Phân quyền cho nhân viên theo từng giải pháp sẽ sử dụng

Đối với tài khoản thành viên, họ sẽ được phân quyền rõ ràng để truy cập những giải pháp nào từ bộ giải pháp của công ty như sau:

Phân quyền nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

Sau đó, theo từng giải pháp sẽ có những phân quyền cụ thể theo giải pháp đó.

Ví dụ:

  • Với Bizfly Chat sẽ có phân quyền cho từng bot sẽ đóng vai trò quản trị viên (có quyền chỉnh sửa script), quyền hỗ trợ chỉ có quyền truy cập Livechat để giao dịch với khách hàng.

Phân quyền nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

  • Với giải pháp Bizfly CRM sẽ phân quyền hơn, cho phép người quản lý tạo nhiều nhóm quyền theo chức năng của từng tài khoản, ví dụ:

+ Phân quyền nhóm theo bộ phận: Admin, Telesales, Marketing, Sales, …

+ Phân quyền nhóm theo phân cấp: Các quyền cơ bản (xem, điều chỉnh dữ liệu); Quyền nâng cao (Tạo quy tắc tự động hóa, xóa dữ liệu, ..)

Phân quyền nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp được sử dụng

Như vậy, sau khi đã phân quyền cho cộng tác viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp sử dụng, mỗi cộng tác viên sẽ truy cập vào hệ thống và dự án bằng chính tài khoản của mình.

Tùy thuộc vào sự phân quyền, tài khoản của nhân viên sẽ có quyền truy cập vào giải pháp nào và thực hiện các thao tác nào trong giải pháp này. Điều này giúp quản lý nhân viên tốt hơn, đồng thời cũng là cách để bảo mật dữ liệu của công ty.


NHẬN MẸO ĐỂ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CÙNG LOẠI