Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.

Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.

Hướng dẫn

Trọng tâm được bàn luận là quan niệm và cách ứng xử của con người đối với trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại. Để thảo luận đúng hướng, phải chú ý những yêu cầu cơ bản sau:

Trái đất là nơi sinh sống của cả nhân loại. Trong số các hành tinh mà con người có thể tiếp cận, Trái đất cũng là nơi duy nhất có đầy đủ các điều kiện để nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Từ xa xưa, loài người đã nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của “ngôi nhà chung”; lo lắng để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống của mình. Nhiều dân tộc và cộng đồng đã có những quy ước và nguyên tắc ứng xử thông minh với thiên nhiên.

Nhưng trong những thế kỷ gần đây, con người thường “quên” nghĩa vụ giữ gìn tổ ấm của chính mình, gây ra sự tàn phá và ô nhiễm nặng nề môi trường trái đất. Tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, nhiều loài động thực vật đã và đang biến mất; không khí, đất và nước bị ô nhiễm… Trái đất đang nóng lên và những chiếc áo choàng bảo vệ tổ ấm của loài người bị “thương tích” nặng nề…

– Loài người đã nhận ra lỗi lầm trong mối quan hệ của mình với trái đất và đã có nhiều bước đi tích cực để chung tay giữ gìn môi trường sống. Nhưng trên thực tế, tình hình chung vẫn không được cải thiện: nạn phá rừng, khai thác tài nguyên vẫn còn

tài nguyên mù mịt, cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt… Thực tế này đòi hỏi mỗi người, mỗi quốc gia phải tích cực hành động hơn nữa.

Bảo vệ trái đất là bảo vệ chính ngôi nhà của bạn. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi con người, trong đó có bản thân bạn. Vậy bạn đã và sẽ làm gì để góp phần vào sự nghiệp chung này?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm: Bình luận về đoạn thơ sau của bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu: Khi ta về, lòng nhớ thương. Anh về em nhớ hoa bên em … Nhớ ai khúc tình ca thủy chung.