Trong bài thơ Trái đất, Trần Đăng Khoa viết: Trái đất muốn nói gì mà không nói được với người?

Trong bài thơ Trái đất, Trần Đăng Khoa viết: Trái đất muốn nói gì mà không nói được với người?

Hướng dẫn

a) Đất và vai trò của nó đối với con người

– Trái đất là gì?

– Đất có vai trò gì đối với con người (phân tích và chứng minh)?

b) Con người đã đối xử với đất đai như thế nào?

– Giải quyết tích cực (phân tích và chứng minh).

– Xử lý tiêu cực (phân tích và chứng minh).

c) Làm thế nào để có một tương lai tốt đẹp cho trái đất và cho con người

– Nêu những nguy hiểm nếu trái đất “trả thù”.

– Để trái đất hòa bình, con người phải làm gì?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm: Nhận xét về đoạn thơ sau trong bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: “Ôi quê… nhớ người yêu”.