Viết đơn xin nghỉ học

Viết đơn xin nghỉ học

Hướng dẫn

Viết đơn xin nghỉ học

Phân công đầu tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Go Steam ngày 17 tháng 1 năm 2005

NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP RỜI KHỎI HỌC

Kính gửi: Cô giáo lớp 3/5 trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Em là: Hoàng Kiều Loan Lớp: 3/5, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Em xin phép cô nghỉ học Thứ 4 ngày 18 tháng 01 năm 2005. Lý do bỏ học: Em bị bệnh đường ruột. Sau khi khỏi bệnh, em hứa sẽ chép bài và học thật kỹ. Ý kiến ​​của gia đình học sinh

Học sinh

(Ký tên)

Loan Hoàng Kiều

Sứ mệnh 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

An Thủy, ngày 10 tháng 1 năm 2005

NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP RỜI KHỎI HỌC

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Em tên là: Lê Thanh Nghị Học sinh lớp 3A trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Tôi làm đơn này để xin phép cô giáo cho phép nghỉ học vào thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2005. Lý do nghỉ học: Mẹ tôi bị ốm, gia đình neo đơn, tôi phải ở nhà tự chăm sóc. Em xin hứa: Chép bài và học thật kỹ. Phản hồi từ gia đình học sinh.

Học sinh

(Ký tên)

Xem thêm: Mô tả loại cây yêu thích của bạn

Thanh Nghị

Nguồn: Bailamvan.edu.vn